Как да инсталирате Go 1.14 на CentOS 8

Go, често наричан Golang е модерен език за програмиране с отворен код за изграждане на надеждни, прости и ефективни софтуерни приложения. Go захранва популярни приложения като Kubernetes, Prometheus, Docker, Terraform, …

Read More