Connect with us

Centos

LAMP CentOS 7 – Cài đặt Apache Webserver và cấu hình Virtual Host cho Domain

Published

on

Sau khi tìm hiểu về VPS, biết các lệnh cơ bản cũng như đã tiến hành update hệ thống, bây giờ chúng ta bắt đầu cài đặt Apache. Bài viết này áp dụng cho CentOS7, các phiên bản thấp hơn có khác ở một vài chỗ.

Cài đặt Apache Server

Tiến hành cài đặt Apache

yum install -y httpd

Cài đặt Apache Webserver và cấu hình Virtual Host cho Domain trên CentOS 7Chờ quá trình cài đặt xong, quá trình này khá nhanh.

Cài đặt Apache Webserver và cấu hình Virtual Host cho Domain trên CentOS 7

Khởi động Apache

systemctl start httpd.service

Cài đặt Apache Webserver và cấu hình Virtual Host cho Domain trên CentOS 7Cần bật chế độ tự động khởi động khi khởi động VPS, vì nhiều trường hợp, VPS của bạn sẽ khởi động lại, để tránh gián đoạn website, tất nhiên bạn phải bật chức năng này.

systemctl enable httpd.service

Cài đặt Apache Webserver và cấu hình Virtual Host cho Domain trên CentOS 7

Cài đặt Apache Webserver và cấu hình Virtual Host cho Domain trên CentOS 7Sau khi cài đặt xong, bạn cần kiểm tra lại Apache đã chạy chưa

Cài đặt Apache Webserver và cấu hình Virtual Host cho Domain trên CentOS 7Kết quả cho thấy Apache ở trạng thái running

Cài đặt Apache Webserver và cấu hình Virtual Host cho Domain trên CentOS 7Kiểm tra port 80 để truy cập website, Ở trạng thái Listen là được.

Cài đặt Apache Webserver và cấu hình Virtual Host cho Domain trên CentOS 7Bây giờ bạn truy cập vào http://yourip  (chẵn hạn: http://103.27.239.144) để kiểm tra thử, Nếu hiện trang testing nghĩa là bạn đã thành công.

Cài đặt Apache Webserver và cấu hình Virtual Host cho Domain trên CentOS 7Nếu báo không truy cập đc, có thể do trên CentOS 7 sử dụng Firewall-cmd sẽ chặn port 80 (HTTP) và port 443 (HTTPS) kết nối từ bên ngoài, vì thế bạn cần lệnh sau để cho phép truy cập từ bên ngoài đến 2 port này

firewall-cmd –permanent –zone=public –add-service=http firewall-cmd –permanent –zone=public –add-service=https firewall-cmd –reload

Cài đặt Apache Webserver và cấu hình Virtual Host cho Domain trên CentOS 7Và thử lại xem truy cập được chưa.

Tạo Virtual Hosts

Trên cùng 1 VPS bạn có thể thêm nhiều domain, mỗi domain sẽ sử dụng một thư mục riêng biệt. Chính vì thế bạn phải tạo Virtual Hosts, ngày cả khi bạn chạy 1 domain vẫn nên tạo để sau này dễ dàng sửa đổi.

Đầu tiên bạn mở file /etc/httpd/conf/httpd.conf

Cài đặt Apache Webserver và cấu hình Virtual Host cho Domain trên CentOS 7Thêm dòng này vào cuối và lưu lại

NameVirtualHost *:80

Cài đặt Apache Webserver và cấu hình Virtual Host cho Domain trên CentOS 7Bước này chỉ làm một lần, sau này khi thêm những Virtual Hosts chỉ thực hiện các bước dưới thôi.

Tạo các thư mục cần thiết.Mỗi domain sẽ sử dụng một thư mục khác nhau, vì thế bạn cần tạo các thư mục cần thiết này.

/var/www/html/wptips.biz /var/www/html/wptips.biz/logs /var/www/html/wptips.biz/public_html

Cài đặt Apache Webserver và cấu hình Virtual Host cho Domain trên CentOS 7Trong đó:

 • Thư mục wptips.biz là tên của tên miền bạn, sau này nếu nhiều domain đặt tên theo tên miền giúp bạn dễ quản lý tránh nhầm lẫn.
 • Thư mục logs : chứa logs của trang web.
 • public_html : Chứa code của bạn.

Bạn cần tạo file để ghi các log.

 • /var/www/html/wptips.biz/logs/access
 • /var/www/html/wptips.biz/logs/error

Cài đặt Apache Webserver và cấu hình Virtual Host cho Domain trên CentOS 7

 • File access ghi lại các log đăng nhập
 • File error ghi lại các log lỗi

Tạo Virtual HostsBạn vào thư mục /etc/httpd/conf.d

Cài đặt Apache Webserver và cấu hình Virtual Host cho Domain trên CentOS 7Tạo file wptips.biz.conf  (Đặt theo tên miền)

Cài đặt Apache Webserver và cấu hình Virtual Host cho Domain trên CentOS 7Nhập nội dung sau

Cài đặt Apache Webserver và cấu hình Virtual Host cho Domain trên CentOS 7

ServerAdmin [email protected] ServerName wptips.biz ServerAlias www.wptips.biz DocumentRoot /var/www/html/wptips.biz/public_html ErrorLog logs/error CustomLog logs/access combined

Thay các thông tin

 • ServerAdmin : email quản trị
 • ServerName : root domain
 • ServerAlias : tên gọi khác của domain, bạn thêm www vào trước đển sử dụng www và non – www
 • ErrorLog và CustomLog là file đã tạo để ghi log errer và đăng nhập.

Tiếp theo bạn cần cấp quyền cho apache có thể sử dụng các thư mục mới tạo, như ghi, xóa..

chown -R apache:apache /var/www/wptips.biz

Cài đặt Apache Webserver và cấu hình Virtual Host cho Domain trên CentOS 7

Kết quả

Cài đặt Apache Webserver và cấu hình Virtual Host cho Domain trên CentOS 7Xong bạn cần khởi động lại apache.

30

Tạo file index.html

Để kiểm tra kết quả, bạn tạo một file index.html trong thư mục /var/www/html/wptips.biz/public_html  với nội dung sau:

Welcome

Test thanh cong

Bây giờ truy cập vào tên miền (Đã trỏ về IP của VPS) sẽ có kết quả sau:

Cài đặt Apache Webserver và cấu hình Virtual Host cho Domain trên CentOS 7Vậy là bạn đã có thể cài đặt website lên server của mình ở những bài sau. Chúc bạn thành công.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2021 Topzyseo.net